MaiBD01

Mai BD01:

Chậu 9

Hoành gốc: 52cm, cao 2,5m ( luôn chậu) tàn ngang 1,8m

Giá thuê: 13 triệu đồng

Giá bán: 42 triệu đồng

35.000.000,0

Cam kết:
  • Mai vàng trồng tại địa phương Quận 12
  • Nhận dưỡng lại tiếp tục cho năm sau, đảm bảo nở đúng dịp Tết và nở trên 70%
  • Liên hệ: 0378 19 0808 - 0378 16 0808
Chat Zalo
0378 16 0808